Dbam o środowisko - konkurs plastyczny

Dnia 26 października 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie odbył się finał konkursu „Dbam o środowisko”. Uczniowie biorących udział w konkursie, przygotowali swoje pracę na temat odpadów, selektywnej zbiórki i ochrony środowiska. W konkursie wyłoniono najlepsze prace, których uczniowie zostali nagrodzeni książkami o tematyce przyrodniczej. Konkurs miał na celu podnoszenie świadomości uczniów klas 1-3 na temat selektywnej zbiórki odpadów, konkurs poprzedzony został zajęciami dydaktycznymi poświęconymi temu zagadnieniu. Koba Organizacja Odzysku Opakowań S.A. przygotowała prezentację o wpływie jaki maja zużyte opakowania na przyrodę, przybliżyła zasady postępowania z niepotrzebnymi opakowaniami, sposoby selektywnej zbiórki oraz metody recyklingu odpadów opakowaniowych.