Relacja z obchodów Dnia Ziemi 2010

Celem "Sprzątania świata" jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

Tegorocznej akcji „Sprzątanie świata – Polska 2010” przyświecało hasło „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady” .

Segregacja odpadów oraz recykling prowadzą do zachowania nieodnawialnych zasobów Ziemi, a od ich obecności z kolei zależy przetrwanie gatunków. Dzięki sortowaniu śmieci oszczędzamy drzewa i lasy poprzez powtórne wykorzystanie makulatury albo doprowadzamy do mniejszego zużycia ropy naftowej, poddając recyklingowi zebrany plastik.

Chroniąc przed wycinką lasy ratujemy nie tylko same drzewa lecz cały ekosystem od nich zależny – miliony gatunków leśnych połączonych ze sobą nierozerwalnie poprzez łańcuchy pokarmowe i inne sieci zależności. Z kolei poprzez zmniejszenie zużycia ropy naftowej będziemy emitować mniej dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń takich jak tlenki azotu. Dzięki temu będziemy pozytywnie wpływać na klimat, nie narażając innych gatunków na negatywne konsekwencje globalnego ocieplenia. Ponadto ochronimy przyrodę przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń. Zyskają na tym przede wszystkim gatunki wyjątkowo wrażliwe takie jak rzadkie, zagrożone wyginięciem rośliny, porosty, czy owady.

Rok 2010 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej.

Do zakładów EcoSerwis zostały zaproszone dzieci, aby szerzyć wśród nich świadomość ekologiczną i wytłumaczyć, dlaczego warto segregować odpady, jak prawidłowo powinno się je segregować, dlaczego to takie ważne, w jaki sposób wykonuje się proces odzysku i recyklingu oraz  przedstawić cykl życia aluminiowej puszki po napojach (w cyklu : produkcja-sprzedaż-segregacja-odzysk/recykling-produkcja).

Akcja ekoedukacyjna  została zorganizowana w ramach „Sprzątania Świata” wraz z Fundacją Nasza Ziemia .