Zamień odpady na kulturalne wypady

Raport dla KOBY Organizacji Odzysku SA
z realizacji akcji "Zamień Odpady na Kulturalne Wypady" w Krakowie

Promocja akcji w mediach i konferencja prasowa. Dwa tygodnie przed akcją były emitowane spoty promujące akcje w Radiu Pryzmat. Zostały również zaprojektowane, wydrukowane i rozklejone plakaty promujące akcję na terenie całego Krakowa. W środę 12 maja o godz. 11.00 odbyła się w klubie Gazeta Cafe konferencja prasowa w sprawie akcji "Zamień Odpady na Kulturalne Wypady". W konferencji wzięli udział dziennikarze z Antyradia, Studenckiego Radia Frycz, Radiofonii, Vox, Eska, Dziennika Polskiego, Wprost, Gazety Wyborczej Kraków, Kinoskopu.pl i Radia Kraków.

Podsumowanie akcji "Zamień Odpady na Kulturalne Wypady" w Krakowie. 15 maja odbyła się na Miasteczku Studenckim AGH pierwsza w Krakowie akcja "Zamień Odpady na Kulturalne Wypady". Na akcję przybyło i wymieniło odpady na zaproszenia i bilety ponad 1200 osób! Zebrane zostało ponad 400 kg papieru, 140 kg plastiku, 130 kg kartonów po napojach, 100 kg zużytych baterii, 400 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz puszki aluminiowe i stłuczka szklana. Rozdaliśmy wszystkie bilety do kin, muzeów i teatrów. Akcja polegała na wymianie przynoszonych przez mieszkańców surowców wtórnych (zużytych opakowań, baterii, sprzętu elektronicznego i elektrycznego) na bilety do instytucji kulturalnych (kin, teatrów, muzeów, na koncerty). Zebrane podczas akcji odpady zostały poddane segregacji a następnie poddane zostaną recyklingowi. Głównym celem akcji była edukacja ekologiczna i kulturalna, oraz pokazanie, że oba obszary ekologia i kultura muszą iść w parze. Człowiek kulturalny przecież nie śmieci i potrafi segregować odpady.

Organizatorzy. Akcję zorganizował Dominik Dobrowolski przy współpracy z organizacjami społecznymi: wrocławską Fundacją EkoRozwoju, krakowską Fundacją Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka i warszawską Fundacją Sztuki Współczesnej In Situ.

Partnerzy akcji i ich rola. Do akcji włączyli się liczni partnerzy dzięki czemu akcja zakończyła się pełnym sukcesem.

  • Patroni honorowi nad akcją: Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jacek Majchrowski - Prezydent Krakowa,
  • Miasteczko Studenckie AGH - użyczenie miejsca na akcję, promocja akcji wśród studentów.
  • Radio Pryzmat - patronat medialny.
  • MPO Kraków, Koba Organizacja Odzysku Opakowań, Wastes Service - odbiór i recykling surowców wtórnych oraz wsparcie finansowe akcji.
  • Program REKARTON i Fundacja PlasticsEurope Polska - wsparcie finansowe i edukacyjne akcji.
  • Muzeum Narodowe i krakowskie ośrodki kulturalne, sportowe, kluby - promocja akcji i przekazanie biletów.
  • Krakowskie Szkoły Artystyczne - zorganizowanie pokazu mody na miejscu akcji.
  • Wydział Kształtowania Środowiska UMK - przekazanie materiałów edukacyjnych na akcję.
  • Gazeta Cafe - użyczenie miejsca na konferencję prasową.

 

Sporządził: Dominik Dobrowolski
dominik@eko.org.pl