Head Office

 • Joanna Sarnecka
 • Administrative Assistant
 • Krystian Rogalski
  • UBC Specialist
 • Edyta Lusina
  • Administrative Assistant

UBC Collection Plants in Poland

Collection Plant no. 1 Mysłowice, ul. Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice

 • Tomasz Pytka
 • Collection Plant Manager
 • Mirosława Bula-Kaszuba
 • Plant Assistant
Collection Plant no. 2 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław

 • Piotr Jaworski
 • Collection Plant Manager
 • Maryna Samailovich
 • Plant Assistant
Collection Plant no. 3 Bydgoszcz, ul. Rynkowska 19, 85-503 Bydgoszcz

 • Sławomir Krala
 • Collection Plant Manager
 • Beata Lepianka
 • Plant Assistant
Collection Plant no. 4 Warszawa, ul. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa

 • Sławomir Zdunek
 • Collection Plant Manager
 • Paulina Śmiałek
 • Plant Assistant
Collection Plant no. 5 Gdańsk, ul. Budowlanych 27, 80-298 Gdańsk

 • Adam Brzozowski
 • Collection Plant Manager
 • Natalia Kuchta
 • Plant Assistant
Collection Plant no. 6 Olsztyn, ul. Lubelska 25a, 10-406 Olsztyn

 • Wojciech Aranowski
 • Collection Plant Manager
 • Olga Łapińska
 • Plant Assistant
Collection Plant no. 7 Poznań, ul. Topolowa 1, 64-530 Pólko

 • Kamil Kasprzak
 • Collection Plant Manager
 • Sławomira Pytel
 • Plantn Assistant
Collection Plant no. 8 Lublin, ul. Garbarska 18, 20-340 Lublin

 • Tomasz Malesa
 • Collection Plant Manager
 • Magdalena Kasperek-Madej
 • Plant Assistant
Collection Plant no. 9 Tarnów, ul. Giełdowa 26, 33-100 Tarnów

 • Paweł Zając
 • Collection Plant Manager
 • Teresa Zając
 • Plant Assistant

UBC Collection Plants in other countries

We also conduct our activities in other contries. For more details please contact our head office via e-mail, or telephone.