Kalkulator opłaty produktowej od 2016 roku

W przypadku indywidualnego rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim płacą Państwo wysoką opłatę produktową, która tak naprawdę jest karą ustawową za nie wywiązanie się z obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu opakowań wprowadzanych na rynek. Organizacja Odzysku CP Recycling S.A. wykonuje odzysk i recykling za Państwa, dzięki czemu wysoka opłata produktowa jest zastąpiona o wiele niższą opłatą recyklingową.

Współpraca z Organizacją Odzysku CP Recycling SA, która przejmuje od przedsiębiorców obowiązek wykonania odzysku i recyklingu opakowań oraz wyręcza w sporządzaniu sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego, pozwala Przedsiębiorcom na zmniejszenie uciążliwości wynikających z nałożonych przez Ustawę obowiązków, należyte wywiązanie się z nich oraz znaczne oszczędności wynikające z zastąpienia opłaty produktowej - opłatą recyklingową.

Poniżej mogą Państwo obliczyć ile wynosi kara ustawowa za niewykonanie obowiązku odzysku i recyklingu.

W celu porównania opłaty produktowej z proponowaną przez Naszą Organizację opłatą recyklingową, bardzo proszę o kontakt, przygotujemy dla Państwa indywidualną, bezpłatną analizę kosztów.
Kalkulator opłaty produktowej OD 2016 roku
L.pRodzaj materiału i opakowańIlośc opakowań wprowadzana na rynek rocznie w kgUstawowy poziom recyklingu w %Ilość opakowań do recyklingu w kgOpłata produktowa za 1kgNależność
1.Tworzywa sztuczne23.50?2.7?
2.Opakowanie z aluminium51.00?1.4?
3.Opakowania ze stali51.00?0.8?
4.Papier, karton, tektura61.00?0.7?
5.Opakowanie szklane61.00?0.3?
6.Opakowania z drewna16.00?0.3?
7.Opłata za odzysk
8.Odzysk opakowań61.00- zł
9.Recykling opakowań56.00
Razem :

Zobacz kalkulator opłaty produktowej z roku:

Zapytaj o kalkulację CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A

× Wypełnij wszystkie pola
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, NIP: 869-10-03-228 REGON: 850351610, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112078, w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 2.500.000 zł, kapitał wpłacony: 2.500.000 zł, dane kontaktowe: data.protection@canpack.com.
  • CP Recycling przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu przekazania oferty i w celu promocji i reklamy usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy usług IT, podmioty z grupy Can-Pack, m.in.: CAN-PACK S.A., Eco Serwis sp. z o.o. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przygotowania oferty i okres negocjacji oferty przez administratora.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi przekazanie naszej oferty lub prowadzenie działań marketingowych.