Kampanie edukacyjne

Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Obowiązek ten może być realizowany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

W przypadku samodzielnej realizacji obowiązku, przedsiębiorca przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazuje na rachunek NFOŚiGW łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek przedłożyć w ramach rocznego sprawozdania informację o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (art. 19 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług również w tym zakresie.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006