Co skupujemy

Jednym z obszarów działalności CANPACK Recycling Sp. z o.o. jest skup zużytych puszek aluminiowych. Skup odbywa się w kilku działających na terenie Polski zakładach zbierania odpadów opakowaniowych.

Na terenie zakładów złom przygotowywany jest do dalszego recyklingu w hucie aluminium. Dostawcy złomu mogą dostarczyć puszki aluminiowe luzem lub w formie sprasowanych brykietów. Do transportu puszek wykorzystywany może być zarówno transport zorganizowany przez dostawcę, jak i transport własny CANPACK Recycling Sp. z o.o.

CANPACK Recycling Sp. z o.o. jako firma stawiająca szczególny nacisk na prawidłowość i legalność prowadzonej działalności posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia, tak na zbieranie, jaki na transport zbieranych odpadów opakowaniowych.