Recykling

Zakłady zbierania odpadów opakowaniowych firmy CANPACK Recycling Sp. z o.o. stanowią element cyklu, w trakcie którego dochodzi do wielokrotnego przetwarzania tego samego materiału, w celu jego ponownego użycia jako puszka aluminiowa.

Puszka aluminiowa zaczyna swój cykl życia jako blacha wyprodukowana w hucie specjalizującej się w przetopie aluminium przeznaczonego do produkcji puszek aluminiowych. Następnie blacha trafia do fabryki puszek aluminiowych, których największym producentem w Polsce, i jednym z największych na świecie jest Grupa Can Pack, której częścią jest CANPACK Recycling Sp. z o.o.

Następnie wyprodukowana puszka aluminiowa trafia do producenta napoju, w którego rozlewni jest napełniania. Gotowe napoje trafiają do sklepów, gdzie mogą je nabyć konsumenci.

Zużyte puszki aluminiowe zostają następnie zbierane przez różnego rodzaju podmioty i trafiają do zakładów zbierania odpadów prowadzony przez firmę CANPACK Recycling Sp. z o.o. gdzie podawane są oczyszczaniu i przygotowaniu do przetopienia w hucie aluminium. Po przetopieniu cały proces może ulec powtórzeniu nieskończoną ilość razy. Aluminium nie traci po przetworzeniu swoich właściwości.